GRMR-002 Rủ cô bạn thân qua nhà nhậu rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới